1. bakgrund

  ba`kgrund subst. ~en ~er ORDLED: bak--grund-en
  Svensk ordbok
 2. bakgrundsmusik

  bakgrundsmusik har sedan antiken använts för att ackompanjera och ge stämning åt olika utommusikaliska aktiviteter, t.ex. i form av taffelmusik eller ceremonimusik.
 3. bakgrundsvärde

  bakgrundsvärde, värdet på t.ex. halten av en förorening i luften utanför det område man studerar.
 4. bakgrundsstrålning

  bakgrundsstrålning, den strålning som ständigt finns på en viss plats.
 5. bakgrundsprojektion

  bakgrundsprojektion, se bakprojektion.
 6. bakgrundsfält

  bakgrundsfält, relativt svagt fält (magnetiskt, elektromagnetiskt e.d.), förorsakat av lokala variationer hos jordlagrens och berggrundens egenskaper (t.ex. magnetiska och elektriska).
 7. bakgrundsvariabel

  ba`kgrundsvariabel subst. ~n bakgrundsvariabler ORDLED: bak-grunds--vari-abl-er
  Svensk ordbok
 8. bakgrundsstrålning

  ba`kgrundsstrålning subst. ~en ~ar ORDLED: bak-grunds--strål-ning-en
  Svensk ordbok
 9. kosmisk bakgrundsstrålning

  kosmisk bakgrundsstrålning, kosmiskt bakgrundsbrus, elektromagnetisk strålning från universum som inte kunnat hänföras till enskilda objekt.
 10. Shinkansen

  Shinkansen, japanskt eldrivet snabbtåg.