1. etanol

  etanol är en alkohol.
 2. granulocyter

  granulocyter, en typ av vita blodkroppar (leukocyter) som kännetecknas av speciella, färgbara korn, granula, inne i cellen.

 3. penicilliner

  penicilliner, antibiotika i gruppen betalaktamer.
 4. klor

  klor är en gulgrön gas.
 5. baktericid

  baktericid, bakteriedödande ämne.
 6. Salmonella

  Salmonella, artrikt, medicinskt och ekonomiskt betydelsefullt släkte bakterier i familjen Enterobacteriaceae.
 7. betalaktamantibiotika

  betalaktamantibiotika, samlingsnamn på en grupp antimikrobiella läkemedel med gemensam struktur och verkningsmekanism; de innehåller en betalaktamring och hämmar uppbyggnaden av bakteriers cellvägg.
 8. tandkräm

  tandkräm, hygienprodukt med i första hand rengörande funktion; den skall dessutom förebygga och minska karies.
 9. medicin

  medicin, benämning på hela läkekonsten och därtill hörande forskning.
 10. lapis

  lapis, egentligen lapis infernalis (lat., ’helvetessten’), farmaceutisk benämning på silvernitrat, som har använts som bakteriedödande medel vid behandling av infekterade hudsår och i ögondroppar (jämför Credé-profylax).