1. bal

  bal, äldre måttenhet vid vägning av fläsk, varvid en bal var drygt 100 kg.
 2. bal

  bal, äldre måttenhet för pappersark.
 3. bal

  bal, stor, vanligen hårt sammanpressad varupacke.
 4. Balkanhalvön

  Balkanhalvön, vardagligt Balkan, den östligaste av Sydeuropas halvöar.
 5. Balearerna

  Balearerna, spanska Islas Baleares, ögrupp i västra Medelhavet samt region i Spanien; 5 000 km2, 1,1 miljoner invånare (2016).

 6. Balkankrigen

  Balkankrigen, två militära konflikter på Balkanhalvön 1912–13, vilkas utgång innebar ökad spänning i området och bidrog till utlösandet av första världskriget.
 7. baldrian

  baldrian, ett från 1400-talet härstammande namn på växtsläktet vänderot, Valeriana.
 8. ballistisk robot

  ballistisk robot, vapen som kännetecknas av att huvuddelen av banan är en fri kastbana (därav namnet) i vilken robotens rörelse endast påverkas av jordens dragningskraft och aerodynamiska krafter.
 9. balustrad

  balustrad, lågt räcke, sammansatt av balustrar som bär en horisontell överliggare.
 10. balsamering

  balsamering, behandling av en död kropp för att skydda den mot autolys, förruttnelse och djurangrepp.