1. bal

  bal, äldre måttenhet vid vägning av fläsk, varvid en bal var drygt 100 kg.
 2. bal

  bal, äldre måttenhet för pappersark.
 3. bal

  bal, stor, vanligen hårt sammanpressad varupacke.
 4. bal

  2bal subst. ~en ~er ORDLED: bal-en
  Svensk ordbok
 5. bal

  1bal subst. ~en ~ar ORDLED: bal-en
  Svensk ordbok
 6. Bal Gangadhar Tilak

  Tilak, Bal Gangadhar, 1856–1920, indisk nationalist.
 7. bala

  bala, om fåglar, speciellt hönsfåglar: att bada i sand eller mylla.
 8. bale

  bale, rede av t.ex. gräs, dun eller hår på marken, i vilket fåglarna ruvar sina ägg och där kycklingarna finner skydd under sin första levnadstid.
 9. Bales’ interaktionsschema

  Bales’ interaktionsschema, schema för observation och analys av deltagande aktivitet (interaktion) i smågrupper, uppkallat efter den amerikanske psykologen Robert F. Bales.
 10. ballhornisering

  ballhornisering, att vid utgivningen försämra en skrift i tron att man gjort den bättre.