1. balanssinne

  balanssinne, organsystem hos djur och människa för kontroll av kroppens läge och rörelser i förhållande till omgivningen.

 2. balans

  balans, jämvikt(stillstånd); en varelses förmåga att behålla sin jämvikt (se balanssinne).

 3. balansräkning

  balansräkning, sammandrag som visar ett företags ekonomiska ställning.
 4. balansorgan

  balansorgan, se jämviktsorgan.
 5. balanserad tillväxt

  balanserad tillväxt, ekonomisk tillväxt vid vilken alla producerade nyttigheter och alla insatser av produktionsfaktorer har samma konstanta procentuella tillväxttakt över tiden, medan alla prisrelationer förblir oförändrade.
 6. bala

  bala, om fåglar, speciellt hönsfåglar: att bada i sand eller mylla.
 7. balans

  balans, balansarm, tvåarmad hävstång hos precisionsvågar.
 8. Balaklava

  Balaklava, f.d. hamnstad i Ukraina, sedan 1957 inkorporerad med Sevastopol.
 9. balansnerven

  balansnerven, nervus vestibularis, tillsammans med nervus cochlearis (hörselnerven) den 8:e hjärnnerven, vestibulo-koklearisnerven ( nervus vestibulo-cochlearis eller statoaccusticus), som förmedlar hörsel- och balansimpulser till hjärnan och hjärnstammen.
 10. balansomslutning

  balansomslutning, balansräkningens totala slutsumma, dvs. summan av tillgångssidan eller skuldsidan i ett företags balansräkning.