1. balans

  balans, jämvikt(stillstånd); en varelses förmåga att behålla sin jämvikt (se balanssinne).

 2. balanssinne

  balanssinne, organsystem hos djur och människa för kontroll av kroppens läge och rörelser i förhållande till omgivningen.

 3. balansräkning

  balansräkning, sammandrag som visar ett företags ekonomiska ställning.
 4. bala

  bala, om fåglar, speciellt hönsfåglar: att bada i sand eller mylla.
 5. balansteori

  balansteori, socialpsykologisk teori formulerad av Fritz Heider utifrån bl.a. gestaltpsykologiska principer.
 6. ekologisk balans

  ekologisk balans, se ekologisk jämvikt.
 7. balanserad budget

  balanserad budget, budget där inkomsterna är lika stora som utgifterna.
 8. Askungen

  Askungen är en folksaga som handlar om flickan Askungen.
 9. checks and balances

  checks and balances, ”kontroller och motvikter”, i engelskt språkbruk konstitutionella bestämmelser som syftar till att bevara maktdelningen i ett författningssystem, t.ex. den amerikanska författningen och den svenska författningen av 1809.
 10. balalajka

  balalajka är ett stränginstrument, närmare bestämt ett knäppinstrument.