1. balans

  balans, jämvikt(stillstånd); en varelses förmåga att behålla sin jämvikt (se balanssinne).

 2. balans

  balans, balansarm, tvåarmad hävstång hos precisionsvågar.
 3. balans

  balans, oro, svängningsregulatorn i ett bärbart mekaniskt ur.
 4. finansiell balans

  finansiell balans, den del av betalningsbalansen som tillsammans med en restpost balanserar bytesbalansen och kapitaltransfereringarna.

 5. balanssinne

  balanssinne, organsystem hos djur och människa för kontroll av kroppens läge och rörelser i förhållande till omgivningen.

 6. balansräkning

  balansräkning, sammandrag som visar ett företags ekonomiska ställning.
 7. balans

  balans [-aŋ´s el. -an´s] subst. ~en ~er ORDLED: bal-ans-en
  Svensk ordbok
 8. ekologisk balans

  ekologisk balans, se ekologisk jämvikt.
 9. geostrofisk balans

  geostrofisk balans (av geo- och grekiska strophē ’vändning’, ’vridning’), tillstånd i en vätska eller gas då corioliskraften och tryckkraften är lika stora och motsatt riktade.
 10. hydrostatisk balans

  hydrostatisk balans, hydrostatisk jämvikt , tillstånd då den tyngdkraft som påverkar en gas eller vätska motverkas av en lika stor och motriktad tryckkraft.