1. balansanalys

    balansanalys, utvärdering av en organisations, oftast ett företags finansiella ställning och utveckling, med ledning av aktuella årsredovisningar.
  2. Moody’s

    Moody’s, New York, ett av världens ledande kreditvärderingsföretag, grundat 1908 och bolag sedan 1914 under namnet Moody’s Investors’ Service Inc..