1. balata

  balata, ett naturligt gummiliknande material som kemiskt är uppbyggt av transpolyisopren.
 2. polyisopren

  polyisopren, polymer av isopren som finns i många stereoisomera former, varav cis-1,4-polyisopren är den vanligaste.
 3. balata

  bala`ta subst. ~n ORDLED: balat-an
  Svensk ordbok
 4. sapotillväxter

  sapotillväxter, Sapotaceae , familj tvåhjärtbladiga växter med ca 800 arter träd och buskar i framför allt tropiska trakter; de är viktiga regnskogsarter.
 5. balataträd

  balataträd, Mimusops balata, art i familjen sapotillväxter.
 6. Sikem

  Sikem, hebreiska Shekem, identifierat med Tall al-Balaṭa, ort 2 km öster om Nabulus, från ca 1750 f.Kr. en viktig knutpunkt enligt egyptiska källor.