1. balk

  balk kan vara en kraftig bräda av trä, en skena av metall eller armerad betong som används vid byggen och konstruktioner av olika slag.
 2. balk

  balk, inom juridiken: benämning på huvudavdelning i svenska lagverk alltifrån den äldre Västgötalagen (1200-talet) till den nu gällande Sveriges rikes lag.
 3. balkongväxter

  balkongväxter, trädgårdsväxter som odlas på balkong eller altan i lådor, baljor och krukor.

 4. balkbro

  balkbro, bro vars huvudsakliga bärande element utgörs av balkar i betong eller stål, tidigare också i trä.
 5. Balkankrigen

  Balkankrigen, två militära konflikter på Balkanhalvön 1912–13, vilkas utgång innebar ökad spänning i området och bidrog till utlösandet av första världskriget.
 6. Balkanhalvön

  Balkanhalvön, vardagligt Balkan, den östligaste av Sydeuropas halvöar.

 7. Balkan

  Balkan, vardaglig benämning på Balkanhalvön.
 8. balkböjning

  balkböjning är ett klassiskt problem inom hållfasthetsläran.
 9. balkong

  balkong, en med skyddsräcke försedd platta som från en byggnads övre våningar helt eller delvis skjuter ut från fasaden.
 10. balk

  balk, i heraldiken: häroldsbild i form av ett diagonalfält i en vapensköld.