1. balsamvinäger

  balsamvinäger, italienska aceto balsamico, fatlagrad mörk vinäger vars namn syftar på dess lena, mjuka smak.
 2. balsaminer

  balsaminer, Impatiens, släkte balsaminväxter som förekommer i tropiska och subtropiska trakter i framför allt Asien men också i Afrika; ett fåtal arter växer i norra tempererade zonen.
 3. balsamgran

  balsamgran, Abies balsamea, art i familjen tallväxter bland barrträden.
 4. Balsbergsgrottan

  Balsbergsgrottan, stort grottsystem utbildat i kritkalksten på Balsberget norr om Kristianstad.
 5. balsampoppel

  balsampoppel, Populus balsamifera, art i familjen videväxter.
 6. balsa

  balsa, balsaträ, korkträ, virket från balsaträd.
 7. balsamin

  balsamin, Impatiens balsamina, art i familjen balsaminväxter.
 8. balsam

  balsam, naturlig blandning av lättflytande, ofta välluktande oljor; utvinns från hartsrika trädarter och har stor betydelse som råvara för terpentin och olika tekniskt viktiga naturhartser.
 9. Balsgård

  Balsgård, avdelning för hortikulturell växtförädling vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), belägen i Fjälkestad, Kristianstads kommun.
 10. Balsamita

  Balsamita, släkte korgblommiga växter med en art, balsamblad.