1. balt

  balt subst. ~en ~er [bal´t-] ORDLED: balt-en
  Svensk ordbok
 2. balter

  balter, dels invånare i Estland, Lettland och Litauen, dels de folk som talar baltiska språk, dvs. letter och litauer.
 3. baltutlämningen

  baltutlämningen, utlämnandet 1946 av baltiska soldater från Sverige till Sovjetunionen.
 4. Baltak

  Baltak, f.d. församling i Tidaholms kommun, Västergötland (Västra Götalands län).
 5. Balthus

  Balthus, egentligen Balthasar Klossowski de Rola, 1908–2001, fransk målare av polsk börd, bror till Pierre Klossowski.
 6. Baltijsk

  Baltijsk, till 1946 Pillau, hamnstad vid Östersjön i den ryska exklaven Kaliningrad; 32 700 invånare (2010).
 7. Baltzarfejden

  Baltzarfejden, lokal benämning på krigshandlingarna i Jämtland och Härjedalen under Kalmarkriget (1611–13), så kallade efter den svenske befälhavaren Baltzar Bäck.
 8. Baltica

  Baltica, kontinent som fanns från slutet av prekambrium till silur (för ca 600–420 miljoner år sedan).
 9. BALTAP

  BALTAP, Baltic approaches, dvs. östersjöinloppen, ett integrerat dansk-tyskt operationsområde, organiserat 1962 för försvar inom NATO av Östersjöns in- och utlopp samt farvattnen och luftrummet i anslutning därtill.
 10. baltimoretrupial

  baltimoretrupial, äldre benämning på fågelarten nordlig trupial.