1. balter

  balter, dels invånare i Estland, Lettland och Litauen, dels de folk som talar baltiska språk, dvs. letter och litauer.
 2. baltutlämningen

  baltutlämningen, utlämnandet 1946 av baltiska soldater från Sverige till Sovjetunionen.
 3. indoeuropéer

  indoeuropéer, samlingsbenämning på talare av indoeuropeiska språk i historisk tid, men även på förhistoriska populationer som använde mindre differentierat eller gemensamt indoeuropeiskt språk, rekonstruerat genom jämförande språkforskning.
 4. Ode Balten

  Balten, Ode, pseudonym för Per A. Freudenthal, 1875–1953, författare.
 5. balt

  balt subst. ~en ~er [bal´t-] ORDLED: balt-en
  Svensk ordbok
 6. finlandssvenskar

  finlandssvenskar, sedan 1912 benämning på de invånare i Finland – eller emigranter därifrån till t.ex. Sverige och USA – som har svenska som modersmål (jämför finlandssvenska).
 7. Baltak

  Baltak, f.d. församling i Tidaholms kommun, Västergötland (Västra Götalands län).
 8. Per Freudenthal

  Freudenthal, Per, författare, se Balten.
 9. åldrande

  åldrande, senescens, att en organism eller konstruktion gradvis bryts ned och blir allt ömtåligare tills den inte längre fungerar.

 10. Mauretanien

  Mauretanien, stat i Västafrika.