1. bambu

  bambu är en grupp växter som hör till familjen gräs.
 2. bambu

  bam´bu subst. ~n ORDLED: bamb-un
  Svensk ordbok
 3. bengalisk bambu

  bengalisk bambu, Bambusa tulda, art i växtfamiljen gräs.
 4. bambubjörn

  bambubjörn, annat namn på jättepanda.
 5. Bambusa

  Bambusa, det vetenskapliga namnet på ett släkte bambu med ca 100 arter i tropiska och subtropiska områden i Asien och Amerika.
 6. bamburåttor

  bamburåttor, Rhizomys, släkte rotråttor med tre arter i Sydöstasien.
 7. bambumöbler

  bambumöbler började importeras till Europa från Kina vid slutet av 1600-talet och var särskilt populära under kinasvärmeriets 1700-tal.
 8. bambulemurer

  bambulemurer, annat namn på primatsläktet halvmakier.
 9. bambubjörn

  bam`bubjörn subst. ~en ~ar ORDLED: bambu--björn-en
  Svensk ordbok
 10. bamburör

  bam`burör subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: bambu--rör-et
  Svensk ordbok