1. Bana

  Bana ( Bāṇa), Banabhatta, indisk skald på 600-talet e.Kr.
 2. bana

  bana, den väg som en punktformig partikel beskriver under inverkan av ett fält (gravitationsfält, elektriskt eller magnetiskt fält).
 3. bana

  2ba`na verb ~de ~t ORDLED: ban-ar SUBST.: banande, baning
  Svensk ordbok
 4. bana

  1ba`na subst. ~n banor ORDLED: ban-an
  Svensk ordbok
 5. Wadi Bana

  Wadi Bana, flod i sydvästra Jemen; för belägenhet se landskarta Jemen.

 6. oskulerande bana

  oskulerande bana, den bana som motsvarar en himlakropps läge och hastighet vid en given tidpunkt, oskulationsepoken.
 7. banat

  banat, under äldre tider benämning på kungariket Ungerns gränsprovinser (Dalmatien, Kroatien, Slavonien m.fl.), som lydde under ett slags markgrevar med titeln ban och med mycket vidsträckta befogenheter.
 8. Banatet

  Banatet, Temesvárbanatet, historiskt landskap i gränsområdet mellan Serbien, Ungern och Rumänien, ett rikt jordbruksland med tidigt utnyttjade tillgångar av kol och järnmalm, beläget mellan Tisza, Donau och Mureşul.
 9. banalité

  banalité, höghetsrättighet som utövades av stora godsägare i Frankrike, framför allt under medeltiden, till följd av innehav av ett monopol.
 10. bananer

  bananer, Musa, släkte bananväxter som förekommer i paleotropiska områden och omfattar cirka 70 arter.