1. banal

  bana´l adj. ~t ORDLED: ban-al
  Svensk ordbok
 2. banalité

  banalité, höghetsrättighet som utövades av stora godsägare i Frankrike, framför allt under medeltiden, till följd av innehav av ett monopol.
 3. banalitet

  banalite´t subst. ~en ~er ORDLED: ban-al-itet-en
  Svensk ordbok
 4. banalisera

  banalise´ra verb ~de ~t ORDLED: ban-al-is-er-ar SUBST.: banaliserande, banalisering
  Svensk ordbok
 5. asteni

  asteni, neurasteni, psykasteni, tillstånd som förekommer dels som ett psykopatologiskt syndrom, dels som en personlighetsstörning (astenisk personlighet, asteniker).
 6. Andy Warhol

  Warhol, Andy, egentligen Andrew Warhola, född 6 augusti 1928, död 22 februari 1987, amerikansk konstnär.

 7. retikulära systemet

  retikulära systemet (nylat. reticularis, se vidare reticulum), formatio reticularis, retikulära aktiveringssystemet, RAS, anhopning av nervceller i centrala, basala delar av storhjärnan och i hjärnstammen, vilka med sina utskott bildar ett tätt nätverk.
 8. Orson Welles

  Welles, Orson, född 6 maj 1915, död 10 oktober 1985, amerikansk regissör och skådespelare.
 9. Hannah Arendt

  Arendt, Hannah, 1906–75, tysk-amerikansk filosof.
 10. Gustave Flaubert

  Flaubert, Gustave, född 12 december 1821, död 8 maj 1880, fransk författare.