1. banalitet

  banalite´t subst. ~en ~er ORDLED: ban-al-itet-en
  Svensk ordbok
 2. Elias Canetti

  Canetti, Elias, född 25 juli 1905, död 14 augusti 1994, tyskspråkig författare av spanskjudisk härkomst, född i Bulgarien och uppvuxen i Storbritannien, Schweiz, Tyskland och Österrike, från 1938 bosatt i London; Nobelpristagare i litteratur 1981.
 3. pekoral

  pekoral, litterärt verk kännetecknat av den icke avsedda komiska effekt som uppstår ur kontrasten mellan författarens aningslösa banalitet och hans misslyckade ansträngningar att imitera en högstämd eller högtidlig stil.
 4. Claes Hylinger

  Hylinger, Claes, född 1943, författare.
 5. Daniil Charms

  Charms, Daniil, pseudonym för Daniil Juvatjov, 1905–42, sovjetisk (rysk) författare.
 6. Solja Krapu

  Krapu, Solja, född 1960 i Finland, författare och estradpoet.

 7. Asger Jorn

  Jorn, Asger, egentligen Asger Oluf Jørgensen, född 3 mars 1914, död 1 maj 1973, dansk målare, skulptör, grafiker och konstfilosof, abstrakt expressionist; bror till Jørgen Nash.
 8. allergisk

  aller´gisk [-gi-] adj. ~t ORDLED: all-erg-isk
  Svensk ordbok
 9. effekt

  effek´t subst. ~en ~er ORDLED: ef-fekt-en
  Svensk ordbok