1. Banaras

  Banaras, Benares, stad i Uttar Pradesh, Indien, se Varanasi.
 2. atom

  atom, materiepartikel, den minsta del av ett grundämne som har detta ämnes kemiska egenskaper.
 3. ban

  ban, furstetitel, ursprungligen använd i Kroatien, från 1100-talet benämning på mäktiga styresmän under kungen av Ungern i Kroatien, Dalmatien, Slavonien och andra gränsområden (banat).

 4. banat

  banat, under äldre tider benämning på kungariket Ungerns gränsprovinser (Dalmatien, Kroatien, Slavonien m.fl.), som lydde under ett slags markgrevar med titeln ban och med mycket vidsträckta befogenheter.
 5. Pioneer

  Pioneer, serie amerikanska rymdsonder uppsända 1958–78.
 6. solsystemet

  solsystemet, solen och dess närmaste omgivning i Vintergatan, utåt begränsat av Oorts kometmoln, cirka 1 ljusår från solen.
 7. Gotland

  Gotland, kommun, landskap och ö i Sverige, cirka 100 km från närmaste svenska fastland (Västervik).

 8. Ban Ki Moon

  Ban Ki Moon, född 1944, sydkoreansk politiker och diplomat, FN:s generalsekreterare 2007–16.

 9. autonoma nervsystemet

  autonoma nervsystemet, den del av nervsystemet hos människa och djur som inte står direkt under viljans inflytande och som reglerar organismens grundläggande livsprocesser, t.ex. blodcirkulation, andning, matsmältning, ämnesomsättning samt aktivitet i vissa körtlar.
 10. Nobelpris

  Nobelpris, vart och ett av de pris som ur en donation av Alfred Nobel årligen utdelas på dennes dödsdag 10 december.