1. Nationalencyklopedin

  Nationalencyklopedin, NE, allmänt uppslagsverk på vetenskaplig grund, ursprungligen utgivet i 20 band 1989–96 av Bra Böcker AB, Höganäs.

 2. bandad gnejs

  bandad gnejs, medel- till grovkornig, skiktad metamorf bergart, som oftast karakteriseras av glimmerrika och kvarts-fältspatrika, omväxlande lager, band.
 3. bandad järnmalm

  bandad järnmalm, bandad kvartsjärnmalm, itabirit, takonit, jaspilit, sammanfattande benämning på järnmalmer med en karakteristisk växellagring (bandning) av skikt rika på hematit (ibland magnetit) och skikt innehållande finkornig kvarts, ofta även karbonater och sulfider.
 4. bandad krait

  bandad krait, pama, Bungarus fasciatus, art i familjen giftsnokar.
 5. bandade palmmårdar

  bandade palmmårdar, halvsibetkatter, Hemigalinae, underfamilj i rovdjursfamiljen viverrider med fyra arter i Sydöstasien, från södra Kina till Borneo.
 6. Christopher Polhem

  Polhem (före adlandet 1716 Polhammar), Christopher, född sannolikt 18 december 1661, död 30 augusti 1751, uppfinnare och industriman, ”den svenska mekanikens fader”.
 7. löpande band

  löpande band, mekanisk anordning vid massproduktion som kontinuerligt förflyttar arbetsobjekten längs successiva arbetsstationer.
 8. renässans

  renässans, stil inom konst och litteratur eller epok inom den västerländska historien.
 9. Olof Palme

  Palme, Olof, född 30 januari 1927, död 28 februari 1986, politiker (socialdemokrat), statsminister 1969–76 och från 1982, statsråd dessförinnan 1963–69; jämför släktartikel Palme.

 10. livets utveckling

  livets utveckling, de levande organismernas evolution från den första urcellen till dagens biologiska mångfald.