1. bandelette

  bandelette, dekorativt band, se bandå.
 2. Matteo Bandello

  Bandello, Matteo, 1485–1561, italiensk författare, från 1550 biskop i Agen, Frankrike.
 3. Inlandsbanan

  Inlandsbanan, ursprungligen järnvägslinjen Kristinehamn–Gällivare (1 288 km).
 4. Adolf Eugène von Rosen

  von Rosen, Adolf Eugène, 1797–1886, greve, affärsman, överste i flottans mekaniska kår 1855; jämför släktartikel von Rosen.
 5. Nigeria

  Nigeria, stat i Västafrika, vid Guineabukten.

 6. gruvindustri

  gruvindustri, näringsgren som innefattar brytning och behandling av malm (mineral som innehåller brytvärd metall). För gruvbrytningens moderna teknik, se bergteknik, bergsprängning och dagbrott, för dess teknikhistoria se gruvteknik.