1. Nationalencyklopedin

  Nationalencyklopedin, NE, allmänt uppslagsverk på vetenskaplig grund, ursprungligen utgivet i 20 band 1989–96 av Bra Böcker AB, Höganäs.

 2. Christopher Polhem

  Polhem (före adlandet 1716 Polhammar), Christopher, född sannolikt 18 december 1661, död 30 augusti 1751, uppfinnare och industriman, ”den svenska mekanikens fader”.
 3. löpande band

  löpande band, mekanisk anordning vid massproduktion som kontinuerligt förflyttar arbetsobjekten längs successiva arbetsstationer.
 4. renässans

  renässans, stil inom konst och litteratur eller epok inom den västerländska historien.
 5. Olof Palme

  Palme, Olof, född 30 januari 1927, död 28 februari 1986, politiker (socialdemokrat), statsminister 1969–76 och från 1982, statsråd dessförinnan 1963–69; jämför släktartikel Palme.

 6. livets utveckling

  livets utveckling, de levande organismernas evolution från den första urcellen till dagens biologiska mångfald.
 7. Jupiter

  Jupiter, symbol ♃, solsystemets största planet, den femte i ordning inifrån och den innersta av jätteplaneterna.

 8. nationalism

  nationalism, tankesystem som utgår från att det finns en speciell grupp, nationen, med vissa karakteristika, att de med nationen förknippade värdena och intressena är viktigare än andra kollektiva värden och intressen och att förverkligandet av nationens intressen förutsätter största möjliga politiska oberoende.
 9. Hans Christian Andersen

  Andersen, Hans Christian, född 2 april 1805, död 4 augusti 1875, dansk författare.
 10. Vintergatan

  Vintergatan, det ljusa band som under mörka och klara nätter kan ses sträcka sig över stjärnhimlen; i modern mening är det även namnet på det stjärnsystem, den galax, bestående av hundratals miljarder stjärnor, i vilket solsystemet befinner sig.