1. Nationalencyklopedin

  Nationalencyklopedin, NE, allmänt uppslagsverk på vetenskaplig grund, ursprungligen utgivet i 20 band 1989–96 av Bra Böcker AB, Höganäs.

 2. G-bandet

  G-bandet, ett starkt absorptionsband i solens spektrum mellan våglängderna 430 och 432 nm.
 3. Vita Bandet

  Vita Bandet, engelska World’s Women’s Christian Temperance Union (WCTU), internationell nykterhetsorganisation för kvinnor, bildad i USA 1874, införd i Sverige 1900.

 4. Vintergatan

  Vintergatan, det ljusa band som under mörka och klara nätter kan ses sträcka sig över stjärnhimlen; i modern mening är det även namnet på det stjärnsystem, den galax, bestående av hundratals miljarder stjärnor, i vilket solsystemet befinner sig.
 5. elektromagnetisk strålning

  elektromagnetisk strålning, strålningsfenomen i vilket energi överförs som en vågrörelse av elektriska och magnetiska fält ( elektromagnetiska vågor).
 6. Band-e Torkestan

  Band-e Torkestan, berg i nordvästra Afghanistan; för belägenhet se landskarta Afghanistan.
 7. järv

  järv, Gulo gulo, art i familjen mårddjur.
 8. löpande band

  löpande band, mekanisk anordning vid massproduktion som kontinuerligt förflyttar arbetsobjekten längs successiva arbetsstationer.
 9. Centralafrikanska republiken

  Centralafrikanska republiken, stat i Centralafrika.

 10. nykterhetsrörelsen

  nykterhetsrörelsen, sammanfattande benämning på organisationer vilkas medlemmar avstår från alkohol och narkotika och som i regel också arbetar med upplysning om riskerna med dessa preparat och för att få till stånd samhälleliga åtgärder som begränsar konsumtionen.