1. filtrering

    filtrering, metoden att avskilja uppslammade (suspenderade) fasta partiklar ur en vätska eller gas genom att pressa vätskan eller gasen genom ett poröst skikt ( filter eller filtermedel), på vars yta partiklarna fastnar och bildar en filterkaka.
  2. ljudnivåmätare

    ljudnivåmätare, instrument som mäter ljudnivån.