1. ligament

  ligament, bandformad struktur i kroppen, bestående av bindvävstrådar av oelastisk (kollagen) typ.
 2. kammaneter

  kammaneter, Ctenophora, djurstam med ca 100–150 kända arter i världens alla hav, varav fyra regelbundet i svenska vatten, bl.a. havskrusbär.
 3. fris

  fris, i den klassiska byggnadskonsten specifik benämning på den horisontella, ofta skulptursmyckade del av bjälklaget som ligger mellan arkitrav och gesims.
 4. blåstång

  blåstång, klotång, hötter, Fucus vesiculosus, art i gruppen brunalger.
 5. sillkung

  sillkung, Regalecus glesne, art i familjen sillkungsfiskar ( Regalecidae).
 6. drakstil

  drakstil, dekorationsform inom konsthantverk och träarkitektur som efterbildar vikingatidens djurornamentik, i synnerhet runstenarnas bandformiga djurmotiv.
 7. djurornamentik

  djurornamentik, stiliserad bildframställning med motiv från djurriket.
 8. salper

  salper, Thaliacea, klass pelagiska manteldjur med ca 70 arter, huvudsakligen i de varma havens övre vattenskikt.
 9. banderoll

  banderoll, bandformat textplakat, använt vid t.ex. demonstrationer.
 10. omslag

  omslag, skyddande hölje av papper eller kartong fäst kring häftad bok eller annan trycksak.