1. bandgenerator

  bandgenerator, elektrostatisk generator som kan ge lätt kontrollerbara, höga elektriska spänningar, vilka huvudsakligen utnyttjas i partikelacceleratorer.
 2. bandgenerator

  ban`dgenerator subst. ~n ~er ORDLED: band--gen-er-at-or-er
  Svensk ordbok
 3. elektrostatisk accelerator

  elektrostatisk accelerator, typ av partikelaccelerator som används inom olika delar av fysiken för att producera strålar av laddade joner.
 4. Robert Van de Graaff

  Van de Graaff, Robert,1901–67, amerikansk fysiker och industriledare, biträdande professor vid MIT 1934–60.
 5. generator

  genera`tor subst. ~n ~er [-o´rer] ORDLED: gen-er-at-or-er
  Svensk ordbok