1. bandstruktur

  bandstruktur, begrepp som beskriver elektronernas energi i ett kristallint ämne.
 2. bandspelare

  bandspelare, anordning för inspelning och återgivande av signaler på band.
 3. Nationalencyklopedin

  Nationalencyklopedin, NE, allmänt uppslagsverk på vetenskaplig grund, ursprungligen utgivet i 20 band 1989–96 av Bra Böcker AB, Höganäs.

 4. löpande band

  löpande band, mekanisk anordning vid massproduktion som kontinuerligt förflyttar arbetsobjekten längs successiva arbetsstationer.
 5. bandstad

  bandstad, stadsbyggnadstyp med bebyggelse och centra (service- eller kommersiella) på bägge sidor längs ett band, t.ex. en trafikled.
 6. bandsåg

  bandsåg, maskinsåg där sågtänderna finns på ett långt hopsvetsat band som drivs mellan två hjul.
 7. bandspärrfilter

  bandspärrfilter, elektriskt filter som spärrar frekvenser inom ett visst frekvensband.
 8. Christopher Polhem

  Polhem (före adlandet 1716 Polhammar), Christopher, född sannolikt 18 december 1661, död 30 augusti 1751, uppfinnare och industriman, ”den svenska mekanikens fader”.
 9. nationalism

  nationalism, tankesystem som utgår från att det finns en speciell grupp, nationen, med vissa karakteristika, att de med nationen förknippade värdena och intressena är viktigare än andra kollektiva värden och intressen och att förverkligandet av nationens intressen förutsätter största möjliga politiska oberoende.
 10. renässans

  renässans, stil inom konst och litteratur eller epok inom den västerländska historien.