1. bandstad

    bandstad, stadsbyggnadstyp med bebyggelse och centra (service- eller kommersiella) på bägge sidor längs ett band, t.ex. en trafikled.
  2. Boden

    Boden, kommun och tätort (stad) i Norrbotten (Norrbottens län).

  3. idealstad

    idealstad, projekt till stad i idealiserad form, avsett att framställa reformidéer för stadsbyggande.