1. hammarband

    hammarband, bandträ, väggband, lejd, överliggare, den översta horisontella stocken eller bjälken i äldre typer av timmerväggar, med uppgift att hålla samman de i väggkonstruktionen ingående stolparna.