1. bane

  ba`ne subst., ingen böjning
  Svensk ordbok
 2. baner

  baner, fyrkantig duk på stång.
 3. banelement

  banelement, astronomiskt begrepp som huvdsakligen används för att beskriva banor kring solen eller planeterna men som kan tillämpas närhelst tvåkropparsproblemet är relevant.
 4. baner

  bane´r subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: ban-er-et
  Svensk ordbok
 5. banesår

  ba`nesår subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: bane--sår-et
  Svensk ordbok
 6. baneman

  ba`neman subst. ~nen banemän, best. plur. banemännen ORDLED: bane--mann-en
  Svensk ordbok
 7. banerförare

  bane`rförare subst. ~n äv. banerförarn, plur. ~, best. plur. banerförarna ORDLED: ban-er--för-ar-en
  Svensk ordbok
 8. Surendranath Banerjea

  Banerjea, Sir Surendranath, 1848–1925, indisk politiker.
 9. Bana

  Bana ( Bāṇa), Banabhatta, indisk skald på 600-talet e.Kr.
 10. Banér

  Banér, uppländsk adelssläkt härstammande från häradshövdingen Isak Björnsson ( död tidigast 1388).