1. baner

  baner, fyrkantig duk på stång.
 2. banelement

  banelement, astronomiskt begrepp som huvdsakligen används för att beskriva banor kring solen eller planeterna men som kan tillämpas närhelst tvåkropparsproblemet är relevant.
 3. bane

  ba`ne subst., ingen böjning
  Svensk ordbok
 4. atom

  atom, materiepartikel, den minsta del av ett grundämne som har detta ämnes kemiska egenskaper.
 5. ban

  ban, furstetitel, ursprungligen använd i Kroatien, från 1100-talet benämning på mäktiga styresmän under kungen av Ungern i Kroatien, Dalmatien, Slavonien och andra gränsområden (banat).

 6. baner

  bane´r subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: ban-er-et
  Svensk ordbok
 7. banesår

  ba`nesår subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: bane--sår-et
  Svensk ordbok
 8. baneman

  ba`neman subst. ~nen banemän, best. plur. banemännen ORDLED: bane--mann-en
  Svensk ordbok
 9. banerförare

  bane`rförare subst. ~n äv. banerförarn, plur. ~, best. plur. banerförarna ORDLED: ban-er--för-ar-en
  Svensk ordbok
 10. Ban Ki Moon

  Ban Ki Moon, född 1944, sydkoreansk politiker och diplomat, FN:s generalsekreterare 2007–16.