1. atom

  atom, materiepartikel, den minsta del av ett grundämne som har detta ämnes kemiska egenskaper.
 2. Adolf Hitler

  Adolf Hitler var det tyska nazistpartiets ledare och Tysklands diktator 1934–1945.
 3. solsystemet

  solsystemet, solen och dess närmaste omgivning i Vintergatan, utåt begränsat av Oorts kometmoln, cirka 1 ljusår från solen.
 4. månen

  månen är jordens måne.

 5. baner

  baner, fyrkantig duk på stång.
 6. autonoma nervsystemet

  autonoma nervsystemet, den del av nervsystemet hos människa och djur som inte står direkt under viljans inflytande och som reglerar organismens grundläggande livsprocesser, t.ex. blodcirkulation, andning, matsmältning, ämnesomsättning samt aktivitet i vissa körtlar.
 7. Thailand

  Thailand, före 1939 och 1945–49 Siam, stat på Sydöstasiatiska halvön.

 8. elektromagnetisk strålning

  elektromagnetisk strålning, strålningsfenomen i vilket energi överförs som en vågrörelse av elektriska och magnetiska fält ( elektromagnetiska vågor).
 9. asteroid

  asteroid, småplanet som går i bana runt solen och som hör till eller har sitt ursprung i asteroidbältet mellan banorna för Mars och Jupiter.
 10. gravitation

  gravitation, den attraherande kraft (dragningskraften) som verkar mellan alla materiekroppar.