1. baner

  baner, fyrkantig duk på stång.
 2. Banér

  Banér, uppländsk adelssläkt härstammande från häradshövdingen Isak Björnsson ( död tidigast 1388).
 3. baner

  bane´r subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: ban-er-et
  Svensk ordbok
 4. Gustaf Banér

  Banér, Gustaf, 1618–89, friherre, militär, riksråd; jämför släktartikel Banér.
 5. Gustaf Banér

  Banér, Gustaf, 1547–1600, riksråd; jämför släktartikel Banér.
 6. Sten Banér

  Banér, Sten, 1546–1600, riksråd; jämför släktartikel Banér.
 7. Johan (Jan) Banér

  Banér, Johan ( Jan), född 23 juni 1596, död 10 maj 1641, militär, räknad som en av Sveriges främsta fältherrar; jämför släktartikel Banér.
 8. banerförare

  bane`rförare subst. ~n äv. banerförarn, plur. ~, best. plur. banerförarna ORDLED: ban-er--för-ar-en
  Svensk ordbok
 9. Surendranath Banerjea

  Banerjea, Sir Surendranath, 1848–1925, indisk politiker.
 10. Bana

  Bana ( Bāṇa), Banabhatta, indisk skald på 600-talet e.Kr.