1. flaggkunskap

  flaggkunskap, vexillologi , historisk hjälpvetenskap som behandlar bl.a. flaggors, fanors, standars och baners historiska bakgrund, utveckling och symbolik.
 2. Gustaf Banér

  Banér, Gustaf, 1618–89, friherre, militär, riksråd; jämför släktartikel Banér.
 3. Lidingö

  Lidingö, centralort (stad) i Lidingö kommun, Uppland (Stockholms län), nordöst om centrala Stockholm; 42  466 invånare (2016).

 4. Lennart Torstenson

  Torstenson, Lennart, 1603–51, greve 1647, fältmarskalk 1641, riksråd från samma år.
 5. Alexander Leslie

  Leslie, Alexander, född ca 1580, död 1661, från 1641 earl of Leven, skotsk militär i svensk tjänst, svensk fältmarskalk 1636.
 6. Johan Printz

  Printz, Johan, 1592–1663, militär, guvernör, adlad 1642.
 7. Lars Grubbe

  Grubbe, Lars, 1601–42, ämbetsman och diplomat; jämför släktartikel Grubbe.
 8. Johan (Jan) Banér

  Banér, Johan ( Jan), född 23 juni 1596, död 10 maj 1641, militär, räknad som en av Sveriges främsta fältherrar; jämför släktartikel Banér.
 9. Wittstock

  Wittstock, stad 80 km nordväst om Berlin, Brandenburg, Tyskland, känd för ett betydelsefullt slag 24 september 1636, där Johan Banér besegrade en kejserlig-sachsisk armé, numerärt överlägsen.
 10. baner

  baner, fyrkantig duk på stång.