1. banesår

  ba`nesår subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: bane--sår-et
  Svensk ordbok
 2. Bana

  Bana ( Bāṇa), Banabhatta, indisk skald på 600-talet e.Kr.
 3. Banér

  Banér, uppländsk adelssläkt härstammande från häradshövdingen Isak Björnsson ( död tidigast 1388).
 4. ban

  ban, furstetitel, ursprungligen använd i Kroatien, från 1100-talet benämning på mäktiga styresmän under kungen av Ungern i Kroatien, Dalmatien, Slavonien och andra gränsområden ( banat).
 5. banat

  banat, under äldre tider benämning på kungariket Ungerns gränsprovinser (Dalmatien, Kroatien, Slavonien m.fl.), som lydde under ett slags markgrevar med titeln ban och med mycket vidsträckta befogenheter.
 6. bana

  bana, den väg som en punktformig partikel beskriver under inverkan av ett fält (gravitationsfält, elektriskt eller magnetiskt fält).
 7. baner

  baner, fyrkantig duk på stång.
 8. oskulerande bana

  oskulerande bana, den bana som motsvarar en himlakropps läge och hastighet vid en given tidpunkt, oskulationsepoken.
 9. Kap Banas

  Kap Banas, udde i sydöstra Egypten; för belägenhet se landskarta Egypten.
 10. Wadi Bana

  Wadi Bana, flod i sydvästra Jemen; för belägenhet se landskarta Jemen.