1. big bang

  big bang, engelsk benämning på universums födelse, se stora smällen.
 2. Bangalore

  Bangalore, till 2007 namn på den indiska staden Bengaluru.
 3. banga

  bang`a verb ~de ~t ORDLED: bang-ar SUBST.: bangande; bang
  Svensk ordbok
 4. stora smällen

  stora smällen (från engelskans ’big bang’) är namnet på universums födelse för 13,8 miljarder (13 800 000 000) år sedan.

 5. Vietnam

  Vietnam, stat i Sydöstasien.

 6. Bangar

  Bangar, stad i östra Brunei; för belägenhet se landskarta Brunei.
 7. Bangassou

  Bangassou, stad i sydöstra Centralafrikanska republiken; för belägenhet se landskarta Centralafrikanska republiken.
 8. Bang-abort

  Bang-abort, fosterdöd hos nötkreatur (smittsam kastning), orsakad av infektion med bakterien Brucella abortus (jämför brucellos).
 9. Världsarvskonventionen

  Världsarvskonventionen, Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, oftast kallad World Heritage Convention, internationell överenskommelse om skydd för världens kultur- och naturarv, antagen av UNESCO:s generalförsamling i Paris 1972.

 10. kosmisk bakgrundsstrålning

  kosmisk bakgrundsstrålning, kosmiskt bakgrundsbrus, elektromagnetisk strålning från universum som inte kunnat hänföras till enskilda objekt.