1. bank

  bank, ett vattendrags (naturliga eller anlagda) sida.
 2. bank

  bank, decimeter- till metertjockt, följbart lager i en sedimentär lagersekvens.
 3. bank

  bank, företag som fått regeringens tillstånd att bedriva bank- och finansieringsrörelse, vilket innebär rätt att bl.a. ta emot inlåning på konto från allmänheten, låna i Riksbanken utan säkerhet och placera pengar på räntebärande konto i Riksbanken.
 4. bank

  bank, i spel, främst hasardspel, den eller de som kasserar in insatser och betalar ut vinster (”håller bank”).
 5. bank

  bank, anlagd vall av jord, grus eller sten vilken bär upp t.ex. en väg (vägbank) eller en järnväg (järnvägsbank, banvall).
 6. bank

  bank, grunt område i sjö eller hav, bestående av löst material som sand eller lera; se också skalbank.
 7. bank

  3bank subst. ~et ORDLED: bank-et
  Svensk ordbok
 8. bank

  1bank subst. ~en ~ar ORDLED: bank-en
  Svensk ordbok
 9. bank

  2bank subst. ~en ~er ORDLED: bank-en
  Svensk ordbok
 10. bank holiday

  bank holiday, det ursprungliga, engelska ordet för bankfridag.