1. bank

  bank, företag som fått regeringens tillstånd att bedriva bank- och finansieringsrörelse, vilket innebär rätt att bl.a. ta emot inlåning på konto från allmänheten, låna i Riksbanken utan säkerhet och placera pengar på räntebärande konto i Riksbanken.
 2. bank

  bank, decimeter- till metertjockt, följbart lager i en sedimentär lagersekvens.
 3. Grameen Bank

  Grameen Bank, GB, Dhaka, Bangladesh, bankorganisation.
 4. Banksy

  Banksy, pseudonym för en brittisk graffitikonstnär vars identitet inte har avslöjats.

 5. Ban Ki Moon

  Ban Ki Moon, född 1944, sydkoreansk politiker och diplomat, FN:s generalsekreterare 2007–16.

 6. bankfridag

  bankfridag, engelska bank holiday, dag som vid betalning av växlar och lån är jämställd med söndag och allmän helgdag.
 7. Doggers bank

  Doggers bank, undervattensbank i Nordsjön, 150 km öster om Storbritannien, drygt 250 km lång och 100 km bred.

 8. bank

  bank, ett vattendrags (naturliga eller anlagda) sida.
 9. bank

  bank, i spel, främst hasardspel, den eller de som kasserar in insatser och betalar ut vinster (”håller bank”).
 10. bank

  bank, grunt område i sjö eller hav, bestående av löst material som sand eller lera; se också skalbank.