1. Bankeryd

  Bankeryd, församling i Växjö stift, Jönköpings kommun, Småland (Jönköpings län); 9 101 invånare (2016).

 2. Bankeryd

  Bankeryd är en tätort i Jönköpings kommun i Småland.

 3. Bankers Trust Company

  Bankers Trust Company, New York, amerikansk investeringsbank, grundad 1903 av bankirfirman J.P. Morgan.
 4. bank

  bank, företag som fått regeringens tillstånd att bedriva bank- och finansieringsrörelse, vilket innebär rätt att bl.a. ta emot inlåning på konto från allmänheten, låna i Riksbanken utan säkerhet och placera pengar på räntebärande konto i Riksbanken.
 5. bank

  bank, ett vattendrags (naturliga eller anlagda) sida.
 6. bank

  bank, decimeter- till metertjockt, följbart lager i en sedimentär lagersekvens.
 7. bank

  bank, i spel, främst hasardspel, den eller de som kasserar in insatser och betalar ut vinster (”håller bank”).
 8. bank

  bank, anlagd vall av jord, grus eller sten vilken bär upp t.ex. en väg (vägbank) eller en järnväg (järnvägsbank, banvall).
 9. bank

  bank, grunt område i sjö eller hav, bestående av löst material som sand eller lera; se också skalbank.
 10. banka

  banka, att luta ett flygplan kring dess längdaxel, primärt med skevningsrodren.