1. Bankers Trust Company

  Bankers Trust Company, New York, amerikansk investeringsbank, grundad 1903 av bankirfirman J.P. Morgan.
 2. Bankomat

  Bankomat ®, registrerat varumärke för vissa bankers uttagsautomater.
 3. Warburg & Co.

  Warburg & Co., egentligen M.M. Warburg & Co., sedan 1970 M.M. Warburg-Brinckmann, Wirtz & Co., Hamburg, tysk bankirfirma och investmentbank.
 4. abonnentlås

  abonnentlås, lås som kan öppnas bara när två nycklar används samtidigt, t.ex. lås till vissa bankers uthyrningsfack.
 5. inlåningsrätt

  inlåningsrätt, banklagstiftningens regler om bankers rätt att ta emot och placera inlåningsmedel i relation till det egna kapitalets storlek.
 6. bank

  bank, företag som fått regeringens tillstånd att bedriva bank- och finansieringsrörelse, vilket innebär rätt att bl.a. ta emot inlåning på konto från allmänheten, låna i Riksbanken utan säkerhet och placera pengar på räntebärande konto i Riksbanken.
 7. likviditet

  likviditet, betalningsförmåga.
 8. carpetbaggers

  carpetbaggers, i USA använd nedsättande benämning på egendomslösa lycksökare.
 9. företagaranda

  företagaranda, positiv syn på ansvars-, initiativ- och risktagande inom ett geografiskt område eller en grupp, vilket stimulerar etablering och/eller drivande av en mångfald företag.
 10. Gamlestaden AB

  Gamlestaden AB, moderbolag i en finansbolagskoncern med ursprung i Investment AB Askens finansbolagsrörelse.