1. Aleksandr Solzjenitsyn

  Solzjenitsyn, Aleksandr, född 11 december 1918, död 3 augusti 2008, rysk författare.
 2. bankett

  bankett, vågrät avsats i en doserad slänt till en väg-, järnvägs- eller kanalbank med syfte att stoppa upp ras eller utgöra kommunikationsyta.
 3. rysk mat

  rysk mat. Rysslands bidrag till den internationella gastronomin daterar sig främst till slutet av 1800-talet, då detta kök var oerhört populärt i Europa.

 4. sarkofag

  sarkofag, ursprungligen en likkista av kalksten som ansågs förtära den döda kroppen.
 5. Banket

  Banket, stad i norra Zimbabwe; för belägenhet se landskarta Zimbabwe.
 6. bankett

  bankett, festmåltid med många deltagare, ofta i offentlig regi.
 7. gästabud

  gästabud, äldre benämning på en stor högtidlig fest till vilken gästerna budats i god tid.
 8. bankett

  bankett [-ket´] subst. ~en ~er ORDLED: bank-ett-en
  Svensk ordbok
 9. kokkonst

  kokkonst, tekniken och konsten att tillreda föda.
 10. taburett

  taburett, kullerstol, stoppad stol utan ryggstöd, utförd i fällkonstruktion eller med fyra fria ben, vilka ibland är förbundna med fotkryss.