1. bankfack

  bank`fack subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: bank--fack-et
  Svensk ordbok
 2. notariatrörelse

  notariatrörelse, del av bankverksamhet som främst innebär förvaring och förvaltning av värdepapper (depåverksamhet), rådgivning i ekonomiska och juridiska ärenden (t.ex. placeringsfrågor) samt juridiska uppdrag.
 3. värdeföremål

  vä`rdeföremål subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: värde--före-mål-et
  Svensk ordbok
 4. fack

  fack subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: fack-et
  Svensk ordbok