1. bann

  bann, bannlysning, uteslutning ur (religiös) gemenskap av dem som grovt förbrutit sig mot samfundets avgörande värden och normer.
 2. bannlysning

  bannlysning, egentligen tillkännagivande av kyrkligt bann.
 3. banner

  banner, annons på webbsida på internet, vanligen rektangulär och placerad över, under eller vid sidan av en sidas huvudsakliga innehåll.

 4. bannmil

  bannmil, beteckning för område inom vilket ett monopol eller en höghetsrätt gällde.
 5. Bannockburn

  Bannockburn, ort (f.d. stad) i Central Region, Skottland, i distriktet Stirling.
 6. bann

  bann subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: bann-et
  Svensk ordbok
 7. Stephen Bannon

  Bannon, Stephen (Steve), född 27 november 1953, affärsman, chefsrådgivare i Vita huset januari–augusti 2017. 

 8. Henry Campbell-Bannerman

  Campbell-Bannerman, Sir Henry, 1836–1908, brittisk politiker.
 9. Hasan al-Banna

  al-Banna, Hasan (Ḥasan al-Bannā), 1906–49, egyptisk religiös ledare och lärare.
 10. islamisk stat

  islamisk stat, benämning inom den muslimska världen på en stat vars statsskick, administrationssystem och rättsväsende baserar sig på religionens regelsystem och som får sin legitimitet genom hänvisning till Koranen och till det föredöme som profeten Muhammed och hans tidiga efterföljare har lämnat.