1. bann

  bann, bannlysning, uteslutning ur (religiös) gemenskap av dem som grovt förbrutit sig mot samfundets avgörande värden och normer.
 2. bannlysning

  bannlysning, egentligen tillkännagivande av kyrkligt bann.
 3. banner

  banner, annons på webbsida på internet, vanligen rektangulär och placerad över, under eller vid sidan av en sidas huvudsakliga innehåll.

 4. bann

  bann subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: bann-et
  Svensk ordbok
 5. Bannockburn

  Bannockburn, ort (f.d. stad) i Central Region, Skottland, i distriktet Stirling.
 6. bannmil

  bannmil, beteckning för område inom vilket ett monopol eller en höghetsrätt gällde.
 7. Roger Bannister

  Bannister, Sir Roger, 1929–2018, brittisk medeldistanslöpare.

 8. Hasan al-Banna

  al-Banna, Hasan (Ḥasan al-Bannā), 1906–49, egyptisk religiös ledare och lärare.
 9. bannor

  bann`or subst., plur. ORDLED: bann-or
  Svensk ordbok
 10. banna

  bann`a verb ~de ~t ORDLED: bann-ar SUBST.: bannande
  Svensk ordbok