1. bann

  bann, bannlysning, uteslutning ur (religiös) gemenskap av dem som grovt förbrutit sig mot samfundets avgörande värden och normer.
 2. banner

  banner, annons på webbsida på internet, vanligen rektangulär och placerad över, under eller vid sidan av en sidas huvudsakliga innehåll.

 3. Eurovision Song Contest

  Eurovision Song Contest, Eurovisionsschlagerfestivalen, Mélodie Grand Prix, populärmusiktävling anordnad årligen sedan 1956 av organisationen EBU (Eurovisionen).
 4. Hasan al-Banna

  al-Banna, Hasan (Ḥasan al-Bannā), 1906–49, egyptisk religiös ledare och lärare.
 5. bannlysning

  bannlysning, egentligen tillkännagivande av kyrkligt bann.
 6. Muslimska brödraskapet

  Muslimska brödraskapet, arabiska al-Ikhwān al-Muslimūn, politisk-religiös islamisk (sunnitisk) organisation, grundad 1928 av Hasan al-Banna.
 7. anatema

  anatema, beteckning för att något vigs åt en gudom eller ställs under förbannelse.
 8. islamisk stat

  islamisk stat, benämning inom den muslimska världen på en stat vars statsskick, administrationssystem och rättsväsende baserar sig på religionens regelsystem och som får sin legitimitet genom hänvisning till Koranen och till det föredöme som profeten Muhammed och hans tidiga efterföljare har lämnat.
 9. bot

  bot, inom kristendomen den handling genom vilken en syndare visar sin ånger, får förlåtelse och återvänder till kyrkans och församlingens gemenskap.
 10. shofar

  shofar, shofar, böjt flackt vädurshorn som använts som blåsinstrument i den judiska gudstjänsten sedan Gamla Testamentets tid.