1. bann

    bann, bannlysning, uteslutning ur (religiös) gemenskap av dem som grovt förbrutit sig mot samfundets avgörande värden och normer.
  2. kyrkotukt

    kyrkotukt, kyrkans fostrande och disciplinära verksamhet i fråga om dess medlemmars tro och leverne.
  3. Gregorius VII

    Gregorius VII, egentligen Hildebrand, född ca 1020, död 1085, påve från 1073, helgon.