1. bannstråle

  bann`stråle subst. ~n bannstrålar ORDLED: bann--strål-en
  Svensk ordbok
 2. banner

  banner, annons på webbsida på internet, vanligen rektangulär och placerad över, under eller vid sidan av en sidas huvudsakliga innehåll.

 3. bann

  bann, bannlysning, uteslutning ur (religiös) gemenskap av dem som grovt förbrutit sig mot samfundets avgörande värden och normer.
 4. bannor

  bann`or subst., plur. ORDLED: bann-or
  Svensk ordbok
 5. banna

  bann`a verb ~de ~t ORDLED: bann-ar SUBST.: bannande
  Svensk ordbok
 6. bann

  bann subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: bann-et
  Svensk ordbok
 7. Hasan al-Banna

  Hasan al-Banna, politisk och religiös ledare i Egypten, se al- Banna.
 8. Maiken Banner-Wahlgren

  Banner-Wahlgren, Maiken, 1923–88, konstnär.
 9. Hasan al-Banna

  al-Banna, Hasan (Ḥasan al-Bannā), 1906–49, egyptisk religiös ledare och lärare.
 10. bannlysning

  bannlysning, egentligen tillkännagivande av kyrkligt bann.