1. bantu

  bantu, bantufolk, sammanfattande benämning på 300 miljoner människor som bebor Afrika söder om ekvatorn och som framför allt förenas av att de talar bantuspråk; de utgörs av flera hundra etniska grupper.
 2. bantustan

  bantustan, homeland, benämning på till namnet självstyrande område för svarta, skapat på 1970-talet av apartheidregimen i Sydafrika.
 3. bantuspråk

  bantuspråk, gren av Niger–Kongospråken som omfattar ca 500 språk med 285 miljoner talare, huvudsakligen i Afrika söder om Sahara.
 4. interlakustrina bantu

  interlakustrina bantu, en rad bantufolk i området mellan Tanganyika-, Kivu-, Edward-, Albert- och Victoriasjöarna, bl.a. hutu, tutsi, ganda, nyoro och gusii.
 5. Kongo

  Kongo, Kongo (Brazzaville), stat i Centralafrika.

 6. bantufolk

  ban`tufolk subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: bantu--folk-et
  Svensk ordbok
 7. bantuspråk

  ban`tuspråk subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: bantu--språk-et
  Svensk ordbok
 8. xhosa

  xhosa, bantufolk i Sydafrika; deras antal uppskattas till 8,5 miljoner.
 9. zulu

  zulu, bantufolk i Sydafrika, Lesotho, Malawi och Zimbabwe; deras antal uppgår till närmare 11 miljoner.
 10. tswana

  tswana, batswana, bantutalande folk som samtidigt utgör ett kungarike och den absoluta majoriteten i Botswana, som är uppkallat efter dem.