1. bar mitzva

  bar mitzva, judisk pojke som blivit 13 år och 1 dag och som därmed anses tillräckligt mogen för att kunna fullgöra alla den judiska lärans bud för män.
 2. bar

  bar, metrisk tryckenhet och beteckning för densamma.
 3. barock

  barock, en kulturepok eller stilriktning (inom olika konstarter).
 4. barnarbete

  barnarbete har förekommit i alla tider och samhällen utom i det sena 1900-talets utvecklade industriländer.
 5. Barack Obama

  Obama, Barack, född 4 augusti 1961, amerikansk politiker (demokrat), senator 2005–08, president 2009–17. 

 6. barnkonventionen

  barnkonventionen, FN:s konvention om barnets rättigheter, konvention från 1989.

 7. barrskog

  barrskog, skog som huvudsakligen består av barrträd.
 8. barn

  barn, en människa under skedet mellan födelsen och vuxen ålder.
 9. barnlitteratur

  barnlitteratur, böcker, dock ej läroböcker, utgivna speciellt för barn och unga, såväl original som bearbetad vuxenlitteratur.
 10. Barcelona

  Barcelona, stad i nordöstra Spanien; 1,6 miljoner invånare (2016), med förstäder 5 miljoner.