1. barb

  barb subst. ~en ~er ORDLED: barb-en
  Svensk ordbok
 2. barber

  barber, två likadana band, vanligen av spets, som i 1700-talets europeiska modedräkt fästes i kvinnornas hårprydnad och som ofta hängde ner på sidorna av ansiktet.
 3. barber

  barber, släktet Barbus och liknande fiskar i familjen karpfiskar.
 4. barbar

  barbar, främling, utlänning (i förhållande till grekerna eller romarna), i allmänhet nedsättande; person hörande till ett ociviliserat och grymt folk, primitiv, grym och omänsklig person.
 5. Barbus

  Barbus, det vetenskapliga släktnamnet på vissa arter av karpfiskarna barber.
 6. Barbro

  Barbro, kvinnonamn, svensk form av det grekiska Barbara med betydelsen ’som inte talar grekiska’, ’främmande’, jämför barbar.
 7. barbastell

  barbastell, bredörad fladdermus, Barbastella barbastellus, art i familjen läderlappar.
 8. Barbara

  Barbara, kvinnonamn av grekiskt ursprung, av grekiska barbaros ’som inte talar grekiska’; ’främmande’ (jämför barbar).
 9. Barbapapa

  Barbapapa, figur i en serie barnböcker av makarna Annette Tison ( född 1942) och Talus Taylor ( 1933–2015), inledd med Barbapapa (1970).
 10. Barbareskstaterna

  Barbareskstaterna, äldre gemensam benämning på Marocko, Algeriet, Tunisien och Tripolis (Libyen); en stor del av befolkningen i dessa länder utgörs av berber.