1. bard

  bard, valfiskben, trekantig skiva av hornartat material som hänger ned i munnen från kanten av överkäken hos bardvalar.
 2. bard

  bard, keltisk episk diktare och sångare.
 3. bard

  ba´rd subst. ~en ~er ORDLED: bard-en
  Svensk ordbok
 4. Magnus Bard

  Bard, Magnus, född 1955, skämttecknare och illustratör.
 5. Bard Graduate Center for Studies in the Decorative Arts

  Bard Graduate Center for Studies in the Decorative Arts, New York, högskola för utbildning i design- och konsthantverkshistoria.
 6. bardera

  bardera, att klä in magert kött med tunna skivor späck för att det inte ska bli torrt under stekningen.
 7. bardvalar

  bardvalar, Mysticeti, underordning valar som kännetecknas av att de helt saknar tänder och i stället har en effektiv planktonsil i form av barder, som hänger ned från överkäken.
 8. Bardesanes

  Bardesanes (syriska Bardayṣān), 154–222, syrisk kristen teolog och författare, verksam i Edessa.
 9. bardskärare

  bardskärare, från medeltiden och in på 1700-talet hantverksmässigt utbildade, i skrån sammanslutna sårläkare, vilka ofta anlitades som fältskärer i krig.
 10. Bardiya

  Bardiya, Bardīya, kuststad i Libyen.