1. bar mitzva

  bar mitzva, judisk pojke som blivit 13 år och 1 dag och som därmed anses tillräckligt mogen för att kunna fullgöra alla den judiska lärans bud för män.
 2. barett

  barett, huvudbonad av varierande utseende men vanligen med en vid, platt kulle samt större eller mindre brätten.
 3. Barents hav

  Barents hav, grunt bihav till Norra ishavet, beläget mellan Kolahalvön, Spetsbergen och Novaja Zemlja.
 4. livets utveckling

  livets utveckling, de levande organismernas evolution från den första urcellen till dagens biologiska mångfald.
 5. Bare mosse

  Bare mosse, Skåne län, plats för några av de äldsta mossboplatser man hittills påträffat i Sverige.
 6. John Locke

  Locke, John, född 29 augusti 1632, död 28 oktober 1704, engelsk filosof och politisk tänkare vars idéer fått avgörande betydelse både för empirismen i filosofin och liberalismen i politiken.
 7. koala

  koala, Phascolarctos cinereus, den enda nu levande arten i pungdjursfamiljen koalor (Phascolarctidae).

 8. upplysningen

  upplysningen, intellektuell strömning under 1700-talets senare hälft med centrum i Frankrike.
 9. vakuol

  vakuol, membranomgärdat hålrum i cytoplasman hos eukaryota celler, vilket kan innehålla till exempel vatten, cellvätska och delvis nedbruten föda.
 10. nationalism

  nationalism, tankesystem som utgår från att det finns en speciell grupp, nationen, med vissa karakteristika, att de med nationen förknippade värdena och intressena är viktigare än andra kollektiva värden och intressen och att förverkligandet av nationens intressen förutsätter största möjliga politiska oberoende.