1. BARK

  BARK, förkortning för binär automatisk reläkalkylator, Sveriges första dator, byggd 1950 i Stockholm.

 2. bark

  bark, barkskepp, i äldre tid benämning på fartyg eller båtar av skiftande typer.
 3. bark

  bark, skyddsskikt ytterst på stammar, grenar och rötter hos buskar och träd.
 4. bark

  bark, cortex, anatomisk benämning på den yttre vävnadsstrukturen hos vissa organ, t.ex. hjärnbarken, njurbarken och binjurebarken.
 5. Samuel Bark

  Bark, Samuel, 1662–1743, greve, ämbetsman; se släktartikel Barck.
 6. Jan Bark

  Bark, Jan, 1934–2012, musiker och tonsättare.
 7. barktyg

  barktyg har tillverkats i stora delar av Afrika, Asien, Oceanien och Amerika, där textiltillverkning har varit okänd.
 8. Barck

  Barck, släkt härstammande från klockaren Per Larsson i Västerfärnebo.
 9. bark

  2bark subst. ~en, ~er el. ~ar ORDLED: bark-en
  Svensk ordbok
 10. bark

  1bark subst. ~en ORDLED: bark-en
  Svensk ordbok