1. Barken

  Barken, sjö i södra Dalarna, som består av två sammanhängande långsmala sjöar, Södra och Norra Barken.
 2. Södra Barken

  Södra Barken, sjö i södra Dalarna; för belägenhet se landskapskarta Dalarna.
 3. Norra Barken

  Norra Barken, sjö i södra Dalarna; för belägenhet se landskapskarta Dalarna.
 4. en

  en, Juniperus communis, art i familjen cypressväxter.

 5. biobränsle

  biobränsle, biodrivmedel, energiresurs som erhålls från någon typ av biomassa.
 6. BARK

  BARK, förkortning för binär automatisk reläkalkylator, Sveriges första dator, byggd 1950 i Stockholm.

 7. bark

  bark, barkskepp, i äldre tid benämning på fartyg eller båtar av skiftande typer.
 8. gummi

  gummi, polymert elastiskt material, hos vilket mer än 500 procent töjbarhet uppnåtts genom vulkning.
 9. Vad

  Vad, tätort i Smedjebackens kommun, Dalarna (Dalarnas län), 10 km nordväst om Fagersta; 291 invånare (2016).

 10. savann

  savann, gräsdominerat område, vanligen med spridda buskar och träd.