1. Carl Barks

  Barks, Carl, 1901–2000, amerikansk serieskapare.
 2. en

  en, Juniperus communis, art i familjen cypressväxter.

 3. barkskinnbaggar

  barkskinnbaggar, barkstinkflyn, Aradidae, familj i insektsunderordningen skinnbaggar med mer än 1 000 arter, varav 21 i Sverige.
 4. bark

  bark, skyddsskikt ytterst på stammar, grenar och rötter hos buskar och träd.
 5. biobränsle

  biobränsle, biodrivmedel, energiresurs som erhålls från någon typ av biomassa.
 6. barkskalan

  barkskalan, fysiologiskt grundad skala för uppfattad tonhöjd.
 7. barkskalning

  barkskalning, hjortdjurens skalning med underkäkens framtänder av barken på asp, rönn, tall, gran m.fl. träd.
 8. barksnäckor

  barksnäckor, Enidae, familj landlungsnäckor som förekommer i Gamla världen, i Sverige med två arter, barksnäcka, Ena obscura, som finns i lövskogar i Göta- och Svealand, och större barksnäcka, Ena montana, som finns endast längs Vätterns östra strand.
 9. barkstinkflyn

  barkstinkflyn, annat namn på insektsfamiljen barkskinnbaggar.
 10. barkspade

  barkspade, skaftförsett mejselformat eggverktyg för manuell barkning.