1. bar mitzva

  bar mitzva, judisk pojke som blivit 13 år och 1 dag och som därmed anses tillräckligt mogen för att kunna fullgöra alla den judiska lärans bud för män.
 2. barmhärtige samariern

  barmhärtige samariern är en av Jesus liknelser i Bibeln, alltså en kort berättelse som ska förklara något.
 3. Barmenförklaringen

  Barmenförklaringen, en text som 1934 formulerades av representanter för reformerta, lutherska och unierade kyrkor i Tyskland vid en ”bekännelsesynod” i Barmen.
 4. barmhärtighetssystrar

  barmhärtighetssystrar, folklig beteckning för olika slag av ordenssystrar som ägnar sig åt socialt arbete och sjukvård.
 5. barm

  barm subst. ~en ~ar ORDLED: barm-en
  Svensk ordbok
 6. barmkläde

  barmkläde tillhör samedräkten och täcker öppningen i koltens halsringning.
 7. barmhärtighet

  barmhärt´ighet subst. ~en ORDLED: barm--härt-ig-het-en
  Svensk ordbok
 8. barmhärtighetsmord

  barmhärt`ighetsmord subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: barm-härt-ig-hets--mord-et
  Svensk ordbok
 9. barmhärtig

  barmhärtig [-härt´- äv. bar`m-] adj. ~t ORDLED: barm--härt-ig
  Svensk ordbok
 10. barmark

  ba`rmark subst. ~en ~er ORDLED: bar--mark-en
  Svensk ordbok